Bồn nước Sơn Hà muốn thâu tóm Toàn Mỹ

Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà (mã CK: SHI) sẽ triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 20/10 nhằm thông qua phương án sáp nhập và phát hành cổ phiếu hoán đổi cổ phần của đối thủ trực tiếp trong ngành thép không gỉ là Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Toàn Mỹ.

Theo nội dung tài liệu trình đại hội đồng cổ đông, Sơn Hà dự kiến phát hành 18 triệu cổ phiếu trong cuối năm nay hoặc đầu năm 2018, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Tỷ lệ hoán đổi dự kiến là mỗi cổ đông sở hữu một cổ phần Toàn Mỹ tại thời điểm chốt quyền được đổi lấy hai cổ phần SHI.